Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Konferencja "Współpraca gospodarcza w Euroregionie Bug"

Dnia 22 listopada 2007 r. w Roskoszy k/Białej Podlaskiej odbyła się trzecia z cyklu czterech konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. Konferencja ta nosiła tytuł „Współpraca gospodarcza w Euroregionie Bug”. Poprowadził ją Pan Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB. Podczas spotkania uczestnicy z Polski, Białorusi i Ukrainy przedstawili na własnych przykładach jaki wpływ na gospodarkę ich regionów miała realizacja mikroprojektów.


Podczas konferencji wystąpili:

 • Pani Galina Grabarczuk, p.o. Dyrektora Sekretariatu SSERB, przedstawiła osiągnięcia i perspektywy współpracy gospodarczej w Euroregionie Bug w kontekście programów unijnych,
 • Pan Wiesław Skabara, Dyrektor Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej wygłosił referat pt: „Bialskopodlaska Izba Gospodarcza a współpraca transgraniczna w regionie”,
 • Pani Natalia Krolik, z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Administracji Państwowej zaprezentowała szanse i potencjał dla polskich biznesmenów poprzez Obwód Wołyński jako region sąsiadujący z Unią Europejską,
 • Pani Walentyna Gnasiuk-Terlecka, Naczelnik Wydziału Stosunków Międzynarodowych Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Administracji Państwowej, omówiła „Działalność inwestycyjny Obwodu Wołyńskiego”,
 • Pan Maciej Buczyński, Prezes Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego, opowiedział o doświadczeniach Miasta Biała Podlaska w realizacji projektów transgranicznych,
 • Pani Monika Zielińska-Choina, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Miasta Lublin przedstawił doświadczenia i dobre praktyki we współpracy transgranicznej Lublina jako Miasta leżącego na gospodarczym szlaku pomiędzy Wschodem i Zachodem,
 • Pan Michał Pelczarski z Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy zaprezentował założenia i efekty projektu pt. „Rozwój gospodarczy Polski i Ukrainy poprzez dywersyfikację rolnictwa”,
 • Pan Krzysztof Michalski, pracownik Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, zaprezentował projekt Miasta Chełm pt. „Euroregionalne Spotkania Gospodarcze”.

Podsumowując, uczestnicy podkreślili jak ważną rolę odgrywają Unijne dofinansowania oraz wymiana handlowa trzech państw w rozwoju gospodarczym ich regionów. Określili także problemy z jakimi borykają się w realizacji działań gospodarczych, a więc między innymi ograniczenia jakie stawiają granice państw.

13.JPG14.JPG5.JPG2.JPG15.JPG12.JPG3.JPG4.JPG9.JPG7.JPG11.JPG1.JPG6.JPG8.JPG10.JPG

Nasi partnerzy