Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Konferencja "Wspólne bezpieczeństwo jako cel współpracy transgranicznej"

24 stycznia 2008 r. w Janowie k/Chełma odbyła się kolejna, a zarazem ostatnia konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizowanego projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
Tym razem tematem było „Wspólne bezpieczeństwo jako cel współpracy transgranicznej”.

W spotkaniu udział wzięli: Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Brześciu, Władimir Ananicz, Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, delegacja gości z Białorusi, której przewodniczył Griniewicz Wladimir Jewgieniewicz, Naczelnik Wydziału Organów Administracyjnych i Prac Obronno-Mobilizacyjnych obwodu brzeskiego, członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa, współpracy organów bezpieczeństwa i likwidacji stanu zagrożenia Związku Transgranicznego Euroregion Bug, delegacja z Ukrainy, której przewodniczącym był Andrij Lomaha z Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Kierownik Sekretariatu Związku Transgranicznego Euroregion Bug po stronie ukraińskiej, Krzysztof Grabczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Zarządu SSERB, Mirosław Sobczuk, Komendant Miejski Policji w Chełmie, Robert Śliwiński, Z-ca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Katarzyna Samociuk z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Andrzej Wójcik, przedstawiciel Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz przedstawiciele władz jednostek samorządowych z powiatu chełmskiego.

Konferencję otworzył Pan Krzysztof Grabczuk, a całość poprowadził Pan Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Referaty na temat bezpieczeństwa w Euroregionie Bug oraz osiągnięć w tej dziedzinie przedstawili następujący prelegenci:

 • Galina Grabarczuk, p.o. Dyrektora Sekretariatu SSERB, przedstawiła historię Euroregionu Bug oraz możliwości wykorzystania środków Unijnych dla poprawy bezpieczeństwa w Euroregionie,
 • Krzysztof Machaj, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaprezentował Program Rządowy „Razem bezpieczniej” w kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego w Euroregionie Bug,
 • Ananicz Walerij Jewgieniewicz z Jednostki Wojskowej 2187 Wojsk Granicznych oraz Griniewicz Wladimir Jewgieniewicz przedstawili stan bezpieczeństwa w białoruskiej części Euroregionu Bug,
 • Lomaha Andrij, omówił działania Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej w pracach nad bezpieczeństwem w ukraińskiej części Euroregionu Bug,
 • Lukianchuk Vitalii, z-ca Komendanta Łuckich Wojsk Granicznych, przedstawił stan bezpieczeństwa granicy ukraińskiej części Euroregionu Bug,
 • Katarzyna Samociuk, z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej, zaprezentowała osiągnięcia projektu pt. „Bezpieczna szkoła – platformą budowy bezpieczeństwa w Euroregionie Bug”,
 • Barbara Stęplewska z Parafii Wojskowo-Cywilna p.w. Świętego Kazimierza w Chełmie omówiła, a także przedstawiła materiały multimedialne z przebiegu projektu pt. „Transgraniczne Nadbużańskie Centrum Szkoleniowe dla Służb Zarządzania Kryzysowego”,
 • Agnieszka Magdziarz z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, wygłosiła referat pt. „Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji”.

 

Zaprezentowane przez uczestników efekty zrealizowanych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków budżetu państwa, poparte danymi statystycznymi pokazują, że pozyskiwanie środków na projekty o tematyce poprawy bezpieczeństwa osiągają zamierzone cele.

Na obszarach objętych działaniami realizowanych projektów zauważalny był spadek zdarzeń z udziałem nieletnich w szkołach oraz w innych placówkach oświatowych, a także poprawa współpracy administracji publicznej z jednostkami bezpieczeństwa, co powinno stanowić czynnik zachęcający do realizowania tego typu przedsięwzięć na terenie całego obszaru Euroregionu Bug.

16.JPG11.JPG18.JPG7.JPG19.JPG10.JPG17.JPG6.JPG1.JPG2.JPG5.JPG14.JPG13.JPG4.JPG3.JPG20.JPG12.JPG15.JPG

Nasi partnerzy