Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zawiadomienie w sprawie zwołania XI Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie

Działając na podstawie przepisu § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, §34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 16 kwietnia 2008 r. XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego posiedzenie w I terminie odbędzie się o godz. 11.00, a w przypadku braku w tym terminie co najmniej połowy członków (ich przedstawicieli), w II terminie pół godziny później w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Poniżej do pobrania komplet materiałów, sprawozdań i projektów uchwał będących przedmiotem obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu SSERB
Andrzej Pruszkowski

Nasi partnerzy