Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XIII Posiedzenie Rady Związku Transgranicznegoi Euroregion Bug w Łucku

30 maja 2008 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się XIII posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug. Spotkanie poprowadził Pan Mykola Romaniuk, Przewodniczący Prezydium Rady Euroregionu Bug, Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Rady Związku Transgranicznego z polskiej, ukraińskiej oraz białoruskiej części Euroregionu Bug.

Podczas obrad podsumowano działalność Związku w 2007 r. oraz przedstawiono plan współpracy na 2008 r. Sprawozdania wygłosili: Mykola Romaniuk, przedstawiciel strony ukraińskiej, Michail Juchymczuk, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiej Obwodowej Administracji Państwowej, przedstawiciel strony białoruskiej oraz Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, przedstawiciel strony polskiej.

Przeprowadzono również wybory uzupełniające skład Rady ZT ERB oraz skład jego grup roboczych.

Każda ze stron przedstawiła plan działania dot.:

 • współczesnego stanu i kierunków współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej i przygranicznej,
 • współpracy w zakresie ochrony środowiska,
 • perspektyw rozwoju współpracy transgranicznej w ramach realizacji nowego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Rada zdecydowała także o utworzeniu grupy roboczej do spraw przekraczania granic i przejść granicznych.
Obrady zakończono wyborami przewodniczącego Prezydium Rady Związku Transgranicznego ERB na rok 2008, którym został Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz przekazaniem przewodnictwa Radą Związku stronie polskiej.

11.JPG8.JPG1.JPG6.JPG7.JPG9.JPG10.JPG3.JPG4.JPG12.JPG5.JPG2.JPG

Nasi partnerzy