Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XVII Forum Polskich Regionów Granicznych w Okunince

W dniach 4-6 czerwca 2008 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug XVII Forum Polskich Regionów Granicznych.

W obradach 5 czerwca udział wzięli: Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marcin Łata, zastępca dyrektora Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Leszek Burakowski, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele 12 Euroregionów.

Z Euroregionu Bałtyk Zdzisław Olszewski i Sławomir Demkowicz - Dobrzański, z Euroregionu Beskidy Maciej Kołoczek i Joanna Szweda, z Euroregionu Glacensis Radosław Pietuch i Bernadeta Tambor, z Euroregionu Karpackiego Joanna Jeż, z Euroregionu Niemen Małgorzata Dudzińska, z Euroregionu Nysa Edward Dudek i Andrzej Jankowski, z Euroregionu Pradziad Radosław Roszkowski, Małgorzata Paściak i Iwona Pakuła ? Isalska, z Euroregionu Puszcza Białowieska Włodzimierz Pietroczuk, Jan Chomczuk i Marta Kułaj, z Euroregionu Sprewa - Nysa-Bóbr, Czesław Fiedorowicz i Bożena Buchowicz, z Euroregionu Pro Europa Viadrina Krzysztof Szydłak, z Euroregionu Tatry Wendelin Haber i Bogusław Waksmundzki, z Euroregionu Bug: władze Stowarzyszenia, Andrzej Pruszkowski, Prezes, Leszek Burakowski, Wiceprezes, Janusz Kloc, Skarbnik, Ireneusz Stolarczyk, Członek Zarządu, Henryk Makarewicz, Członek Zarządu, Tadeusz Sawicki, Członek Zarządu, Galina Grabarczuk, Dyrektor Stowarzyszenia oraz pracownicy Euroregionu Bug, Marzena Niewiadomska, Marta Stańkowska, Krzysztof Michalski i Paweł Sidor.

Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Podczas obrad zostały poruszone następujące tematy związane z problematyką współpracy transgranicznej:

 • Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 Fundusz Mikroprojektów w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Bug, Galina Grabarczuk, Dyrektor SSERB,
 • Współpraca Polski z państwami sąsiednimi koordynowana w ramach międzyrządowych rad i komisji ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, Barbara Skólska, Naczelnik Wydziału Współpracy Transgranicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Rola euroregionów we współpracy transgranicznej i regionalnej z punktu widzenia MSZ, Sven Nilsson, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Podsumowanie działalności euroregionów w Programach INTERREG III. Rola polskich euroregionów w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w 2007 ? 2013, Krzysztof Hetman,
 • Doświadczenia Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 ? 2006 w nowej perspektywie finansowej 2007 - 2013, Tomasz Dyląg, kierownik zespołu ds. Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 ? 2006, Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 

Podczas dyskusji sformułowano wnioski, które zostaną następnie przesłane do odpowiednich instytucji. Spotkanie zakończono wyborem organizatora XVIII Forum Polskich Regionów Granicznych, którym został Euroregion Pradziad. Ponadto Euroregion Bug 6 czerwca zapewnił uczestnikom zwiedzanie Włodawy i okolic, Męskiego Stauropigialnego Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, uczestnictwo w spływie Bugiem oraz degustację kuchni nadbużańskiej w Kuzawce.

02.JPG05.JPG04.JPG03.JPG12.JPG11.JPG07.JPG09.JPG10.JPG08.JPG06.JPG01.JPG

Nasi partnerzy