Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Podsumowanie realizacji Mikroprojektów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w bieżącym roku kończy wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006. Podczas dwóch naborów na Mikroprojekty beneficjenci otrzymali dofinansowanie na realizację 118 projektów. Łączna kwota środków wykorzystanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 8 174 626,62 PLN, z czego w pierwszym naborze wykorzystanych zostało 96,81% dostępnych środków, natomiast w drugim 89,28%.

W dniach 17-18 lipca 2008 roku w Uhrze k. Chełma odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Bug oraz promujące Programy Europejskie na lata 2007-2013. W potkaniu udział wzięli: Tomasz Dyląg, Kierownik Zespołu Ds. Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina, Władza Wdrażająca Programy Europejskie; Janusz Kloc, Starosta Włodawski; Tadeusz Łazowski, Starosta Bialski; Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski; Kazimierz Smal, Wójt Gminy Ruda Huta; Andrzej Chrząstowski, Wójt Gminy Wierzbica; członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz beneficjenci Mikroprojektów. Spotkanie prowadził Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W jego trakcie Pani Galina Grabarczuk, Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zaprezentowała dotychczasowe doświadczenia oraz stan wdrażania i wykorzystywania środków Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006. Tomasz Dyląg przedstawił możliwości aplikowania w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na lata 2007-2013. Podczas konferencji beneficjenci mieli okazję zaprezentować realizowane projekty i nawiązać kontakty partnerskie. Swoje osiągnięcia w realizacji projektów zaprezentowali: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie „Amazonki”, Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków, Powiat Chełmski, Powiat Łęczyński, Powiat Bialski, Centrum Kultury w Lublinie, Miasto Chełm, Chełmski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu w Wisznicach.

03.JPG04.JPG05.JPG02.JPG08.JPG01.JPG06.JPG07.JPG

Nasi partnerzy