Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Konkurs o Kryształową Cegłę

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug pragnie powiadomić Państwa o przeprowadzeniu VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu, w której Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug występuje jako współorganizator. Konkurs jest największym, najszerszym i najbardziej reprezentatywnym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

Konkurs jest organizowany corocznie od roku 2000 przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie pod patronatem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, ambasadorów, konsulów, a także licznych mediów, a statuetka Kryształowej Cegły stała się instrumentem promocji marki Regionów.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej Wschodniej Europy przez promocję i dokumentowanie działań z zakresu rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa oraz architektury. Wpłynie to na poprawę jakości i estetyki budowli, a także przyczyni się do przywrócenia miastom ich dawnej świetności w celu zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotem Konkursu są budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, zamieszkania zbiorowego, zespoły mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, obiekty zabytkowe i użyteczności publicznej zrealizowane w okresie od stycznia 2006 r. do września 2008 r. Obiekty do Konkursu można zgłaszać do dnia 30 września 2008 r. Ogłoszenie wyników Konkursu - IV kwartał 2008 r. Dodatkowo została uruchomiona kategoria specjalna EuroUnia Football & Architecture, dotycząca projektów realizowanych dla potrzeb Euro 2012.

Serdecznie prosimy o przekazanie informacji o konkursie partnerom zagranicznym oraz członkom Stowarzyszenia, ponieważ Konkurs o Kryształową Cegłę stwarza dodatkową możliwość promocji Państwa regionu.

Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone są na stronie internetowej http://www.ptm.lublin.pl

Nasi partnerzy