Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Podpisanie umów partnerskich w Tomaszowce

Cannot find 17.10.2008 subfolder inside /home/euroregion/ftp/euroregion/images/17.10.2008/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.3.27

W dniu 17 października 2008 r. w Tomaszowce na Białorusi miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy samorządami z polskiej oraz białoruskiej strony Euroregionu Bug. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Konsul RP w Brześciu Edward Dobrowolski, Starosta Włodawski Janusz Kloc, Galina Grabarczuk Kierownik Sekretariatu ZTERB strony polskiej, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Włodzimierz Ananicz, Kierownik Sekretariatu ZTERB strony białoruskiej Włodzimierz Teleżyński, Przewodniczący Brzeskiej Rejonowej Rady Deputowanych Aleksandr Sołoniewicz, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Fiodor Kołomczuk.

Było to pierwsze tego typu spotkanie podczas którego nastąpiło podpisanie umów o współpracy na szczeblu samorządów gminnych z Polski i Białorusi. Umowy partnerskie podpisały następujące samorządy: gmina Hanna z gminą Domaczewo, Wyryki z Tomaszowką, Tuczna z Klejnikami oraz Urszulin, który będzie współpracował z gminą Znamienka.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z olbrzymim potencjałem poszczególnych samorządów po stronie białoruskiej, a także Otwartej Spółki Akcyjnej „Komarowka” oraz nowoczesną infrastrukturą gminy Tomaszowka. Część oficjalną delegacji zakończył występ zespołu folklorystycznego Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowce.

Nasi partnerzy