Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Realizacja projektu "Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju

W dniu 15 grudnia 2008 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a spółką „ECORYS” na dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Głównym celem projektu będzie wsparcie zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Wschodniej Lubelszczyzny gospodarstw agroturystycznych z ofertą usług proekologicznych, popularyzacja zdrowego i ekologicznego stylu życia, a także wykorzystanie i promocja walorów produkcji proekologicznej żywności regionalnej poprzez zaangażowanie społeczeństwa w zrównoważony rozwój regionu oraz promowanie współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji.

Jednym z działań przewidzianych w projekcie jest przeprowadzenie szeregu szkoleń umożliwiających zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych nastawionych na wsparcie i rozwój rozwiązań ekologicznych, skierowanych do osób prowadzących oraz chętnych do założenia gospodarstwa agroturystycznego, a także pracowników samorządowych z terenu powiatów: Bialskiego, Radzyńskiego, Parczewskiego, Włodawskiego, Chełmskiego, Krasnostawskiego, Zamojskiego, Hrubieszowskiego, Biłgorajskiego, Tomaszowskiego i Łęczyńskiego. Szkolenia będą prowadzone w lutym oraz marcu w Białej Podlaskiej, Chełmie, Włodawie i Zamościu w dni powszednie. Każde ze szkleń będzie trwało trzy dni, natomiast czwartego dnia na zakończenie szkoleń przewidziane są wyjazdy z wizytą studyjną do aktywnie działających gospodarstw agroturystycznych wyróżnionych w konkursach regionalnych i krajowych.


Projekt zakłada również organizację imprez wystawienniczych w ramach większych wydarzeń kulturalnych odbywających się w Chełmie, Włodawie oraz Krasnobrodzie na przełomie czerwca i lipca. Umożliwią one promocję oferty agroturystycznej wystawców wśród społeczności biorącej udział w imprezach.

Jako podsumowanie projektu wydane zostaną dwie publikacje. Pierwsza to poradnik agroturystyczny zawierający opracowania ekspertów dotyczące tematyki szkoleń, a także przepisy tradycyjnej kuchni regionalnej Wschodniej Lubelszczyzny Kolejna publikacja - informator agroturystyczny zawierał będzie kompleksową ofertę gospodarstw agroturystycznych i będzie pełnił jednocześnie funkcję promocyjną.

Nasi partnerzy