Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Delegacja holenderska w Euroregionie

W dniu 22 stycznia 2009r. Stowarzyszenie Samorządów euroregionu Bug miało zaszczyt gościć przedstawicieli prowincji Gelderland z Holandii.

W skład delegacji weszli: Pan Clemens Cornielje - Komisarz Królowej w Prowincji Gelderland, Pan CoVerdaas - Członek Zarządu Prowincji Gelderland, odpowiedzialny za współpracę zagraniczną, Pani Ria Aartsen - Zastępca przewodniczącego Sejmiku Geldrii, Pan Wim Spinhoven - Radny Sejmiku Prowincji Gelderland, Pan Doede Sijtsma - pracownik Prowincji Gelderland oraz przedstawiciele Urządu Marszałkowskiego w Lublinie - Pani Małgorzata Sokół, dyrektor Kancelerii Marszałka, Pan Wojciech Czeronko, starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej i Pani Ewelina Piątkowska, starszy specjalista ds. organizacji kontaktów zagranicznych.

Podczas spotkania Pani Galina Grabarczuk, dyrektor Sekretariatu SSERB przedstawiła kierunki działalności Euroregionu Bug, problemy współpracy transgranicznej z Ukrainą i Białorusią oraz utrudnienia w ruchu granicznym wynikłe w wejścia Polski do strefy Schengen. Dzięki spotkaniu możliwe było porównanie działalności Euroregionu Bug i Euregio - pierwszego euroregionu utworzonego w Europie powstałego na granicy niemiecko - holenderskiej, w skład którego wchodzi prowincja Gelderland.
W trakcie wizyty delegacja zwiedziła również Chełmskie Podziemia Kredowe.

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG

Nasi partnerzy