Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zawiadomienie o XII Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Działając na podstawie przepisu § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje się na dzień 1 kwietnia 2009 r. XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w przypadku braku w tym terminie co najmniej połowy członków (ich przedstawicieli), w II terminie pół godziny później w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

 

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału, z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która będzie reprezentowała Państwa Samorząd. Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu/fax (082) 562 75 77 do 25 marca 2009 roku.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Poniżej komplet materiałów, sprawozdań i projektów uchwał będących przedmiotem obrad:

Nasi partnerzy