Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Dnia 1 kwietnia 2009 roku o godz. 11;30, w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W obradach wzięło udział 41 z 85 samorządów uprawnionych do głosowania oraz 7 przedstawicieli bez prawa głosu.

Zgromadzeniu przewodniczył Członek Zarządu Stowarzyszenia - Pan Henryk Makarewicz. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2008 rok przedstawił Pan Prezes Andrzej Pruszkowski, Sprawozdanie Finansowe za 2008 rok omówiła Pani Główna Księgowa SSERB Barbara Hajczuk, natomiast Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Andrzej Czapski, Prezydent Miasta Biała Podlaska.

 

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok,
 2. przyjęcia sprawozdania finansowego SSERB za 2008 rok,
 3. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok,
 4. przyjęcia budżetu SSERB na 2009 rok.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zakończyło swoja pracę.

5.jpg2.jpg3.jpg4.jpg1.jpg

Nasi partnerzy