Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania"

W dniach 4-5 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug brało udział w II Forum Gospodarczym Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania". Pierwsza część forum odbyła się na Zamku Lubelskim, a uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk. W spotakaniu wzięło udział ponad 300 uczestników. W pierwszym dniu forum na Zamku Lubelskim funkcjonował Punkt Promocyjny Stowarzyszenia.

Podczas drugiego dnia forum w Hotelu Europa odbyły się dyskusje panelowe. Podczas panelu poświęconego rolnictwu i przetwórstwu Pani Galina Grabarczuk, Dyrektor Stowarzyszenia przedstwiła prezentację dotyczącą agroturystyki i ekoturystyki w Euroregionie Bug.

1.jpg3.jpg4.jpg2.jpg

Nasi partnerzy