Call now » (+99) 123 456 789

Spotkanie partnerów projektu

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Fundacji Tilki Razom w Łucku odbyło się spotkanie partnerów projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wzięli w nim udział:  Iryna Itani – dyrektor Instytucji Komunalnej Agencja Rozwoju Euroregionu Bug, Ałła Leszuk – specjalista ds. finansów i rozliczania, Katerina Nahirska – koordynator projektu po stronie ukraińskiej, Larysa Tarasiuk – Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Tilki Razom, Olena Antoniuk – główna księgowa Fundacji oraz przedstawiciele Lidera Projektu, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug: Galina Grabarczuk – dyrektor Stowarzyszenia i Joanna Chomik Suszek – specjalista ds. postępowań i rozliczania.

W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące projektu tj. podział zadań, odpowiedzialność stron, przepływy finansowe, kwestie organizacji konferencji, seminariów oraz wspólnych ćwiczeń transgranicznych.

1.JPG3.jpg2.JPG

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2018 roku i planowana jest na 20 miesięcy. Jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu poprzez wsparcie 32 gmin województwa lubelskiego i 15 ukraińskich gromad, którym przekażemy 100-letnie doświadczenie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Strażacy ochotnicy wezmą udział w szkoleniach, wspólnych konferencjach i ćwiczeniach terenowych, zaś ich jednostki zostaną doposażone w niezbędny sprzęt ratowniczy.

Pierwsza z planowanych konferencji transgranicznych odbędzie się w styczniu 2019 roku po stronie polskiej, a na naszym BIP-ie zamieściliśmy już zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) dla 370 strażaków ochotników.

Nasi partnerzy