Call now » (+99) 123 456 789

Rozpoczynamy akcję edukacyjną "Bezpieczny Pieszy"

Projekt "Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego" jako cel główny realizuje wzrost poprawy bezpieczeństwa, przez co wpisuje się w realizację Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 - 2020. Program opiera się na pięciu filarach: System Zarządzania, Bezpieczni użytkownicy dróg, Bezpieczne drogi, Bezpieczne pojazdy oraz Ratownictwo i opieka powypadkowa. Nasz projekt realizuje dwa z tych filarów: Bezpieczni użytkownicy dróg oraz Ratownictwo i opieka powypadkowa.

W trakcie trwania projektu będziemy wpływać na podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, przewidywania zagrożeń i stosowania się do przepisów.

Właśnie rozpoczęliśmy cykl spotkań w szkołach gmin, biorących udział w projekcie. W SP im. Św. Jana Pawła II w Okszowie (Gmina Chełm) wraz z Komendą Miejską Policji w Chełmie spotkaliśmy się z setką dzieci na pogadance oraz rozdaliśmy odblaski do noszenia po zmroku. Cieszymy się z ciepłego przyjęcia, skupienia a także aktywnego uczestnictwa małych mieszkańców gminy. Projekt ma charakter transgraniczny, więc wszystkie działania odbywają się w lustrzanej formie również na Ukrainie.

7.jpg9.jpg8.jpg1.jpg6.jpg5.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

Nasi partnerzy