Call now » (+99) 123 456 789

Porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Siennica Różana a Gminą Poromiv

Dzięki kontaktom nawiązanym przez samorządy z Polski i Ukrainy podczas działań realizowanych w naszym projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych..." została zawarta kolejna umowa o współpracy transgranicznej.

W dniu 25 lipca 2019 podczas spotkania w Gminie Siennica Różana porozumienie podpisali Wójt Gminy, Leszek Proskura oraz wójt wołyńskiej gminy Poromiv, Yevienij Nedyshcuk.

Cieszymy się z rozwoju sieci współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug, a obu gminom życzymy powodzenia w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Nasi partnerzy