Call now » (+99) 123 456 789

Wóz strażacki dla Ukrainy

Gmina Głusk, która uczestniczy w naszym projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, postanowiła przekazać na potrzeby strażaków z Ukrainy samochód pożarniczy, używany do niedawna przez OSP Majdan Mętowski.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wraz z partnerami projektu pośredniczyło w znalezieniu gminy Litowież z obwodu wołyńskiego, która była zainteresowana przyjęciem samochodu oraz pomogło w dopełnieniu formalności.

Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się 13 sierpnia 2019 roku w Dominowie. Uczestniczyli w niej wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, przedstawiciele jednostki OSP z Majdanu Mętowskiego, delegacja ukraińska, na której czele stał wójt Litowieża Ivan Ivanchuk oraz partnerzy projektu.

Cieszy bezinteresowny gest Gminy Głusk, który przyniósł nową wartość dodaną dla naszego projektu.

Informacja o tym pojawiła się również w Panoramie Lubelskiej: https://lublin.tvp.pl/43926511/niezwykly-podarunek

 

IMG_2520.jpgIMG_2527.jpgIMG_2552.jpgIMG_2544.jpgIMG_2507.jpgIMG_2516.jpgIMG_2501.jpgIMG_2510.jpg

Nasi partnerzy