Call now » (+99) 123 456 789

Ogłoszenie o naborze na wnioski o dofinansowanie

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w dniu 16 września 2009 r. ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wspierania inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo poniżej.

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Operator „Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug”
finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
ogłasza nabór wniosków na podprojekty mające na celu wspieranie rozwoju i wdrażanie współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug

UWAGA BENEFICJENCI - maksymalny termin realizacji podprojektów w ramach PWITERB to 30 września 2010 r.

w następujących obszarach i odpowiednich działaniach:

Priorytet 1.: transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych (np.: organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, kampanii promocyjnych, cykli szkoleniowo – edukacyjnych, targów wiedzy).

Priorytet 2.: promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Zawiązku Transgranicznego Euroregionu Bug (np.: przygotowanie materiałów informacyjnych, folderów, broszur oraz akcji promocyjnych na temat rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce).

Priorytet 3.: zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji (np.: organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów dotyczących elektronicznego obiegu informacji, elektronicznej archiwizacji danych, rozwoju elektronicznych usług oraz tworzenie stron internetowych przez instytucje publiczne).

Priorytet 4.: współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach (np.: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów z zakresu wymiany doświadczeń i koncepcji w obszarze transgranicznej turystyki ekologicznej w szczególności wykorzystania potencjału parków narodowych, krajobrazowych itp.)

Samorządy z siedzibą w woj. lubelskim i jednostki im podległe takie jak: instytucje kultury, centra sportowo-rekreacyjne, instytucje edukacyjne są zaproszone do składania wniosków na realizację podprojektów. Wszystkie podprojekty powinny być realizowane w partnerstwie z przynajmniej jednym partnerem z Euroregionu Bug.

Minimalna kwota dofinansowania podprojektu wynosi 5 000 EUR; maksymalna kwota wynosi 30 000 EUR.
Maksymalny czas trwania podprojektów wynosi 12 miesięcy; minimalny okres wynosi 1 miesiąc.
Dotacja udzielana w ramach Programu nie przekroczy 85% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych podprojektu. Pozostałe koszty podprojektów muszą być pokryte przez wnioskodawców.
Całkowita kwota dostępna w naborze wynosi 450 000 EUR (1 EUR = 4,3999 PLN, kurs ustalony, jako średnia oficjalnego miesięcznego kursu opublikowanego w Serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej dla 6-miesięcznego okresu poprzedzającego miesiąc poprzedzający ogłoszenie).

Wnioski muszą zostać złożone w języku polskim w wersji papierowej 1 oryginał i 1 kopia wraz z odpowiadającą mu wersją elektroniczną. Wniosek musi zostać złożony osobiście, pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi Operatora, takimi jak: adres Operatora, nazwą i adresem wnioskodawcy oraz tytułem podprojektu, do biura Operatora Programu:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel./fax 082 562 75 77, 082 562 75 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania należy kierować pod adresy mailowe:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkie dalsze informacje (w tym formularz aplikacyjny i instrukcje) są dostępne na stronie www.euroregionbug.pl oraz telefonicznie (patrz: dane kontaktowe). Wszystkie ogólne zasady i wytyczne są dostępne na stronie Biura Mechanizmu Finansowego: www.eeagrants.org.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 listopada 2009 o 15:00.

Program realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Dokumenty do pobrania:

Nasi partnerzy