Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Wizyta studyjna przedstawicieli zespołu strategicznego ds. wdrażania marki turystycznej w Gurii jest kolejnym działaniem realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”  projektu  "Marka turystyczna szansa wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu "Bug". Celem działania jest wymiana doświadczenia pomiędzy polskimi i gruzińskimi przedstawicielami samorządów, organizacji samorządowych oraz branży turystycznej w zakresie wykorzystania zasobów turystycznych oraz rozwoju turystyki w Euroregionie Bug oraz w regionie Guria w oparciu o markę regionalną.

W dniu 23 września odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu "Bug". Spotkanie było okazją do podsumowania 20 lat działalności Stowarzyszenia z perspektywy samorządów zaangażowanych w rozwój współpracy transgranicznej. W trakcie Gali Zarząd Stowarzyszenia odebrał listy gratulacyjne m. in. od Pani Anny Dąbrowskiej-Banaszek - Poseł na Sejm RP, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, a także przedstawicieli Pana Krzysztof Grabczuka - Posła na Sejm RP, Pana Lecha Sprawki - Wojewody Lubelskiego. 

W dniu 20 września 2021 roku odbyła się wideokonferencja na zakończenie projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowanego w ramach PWT PL-BY-UA.  Była ona okazją do ponownego spotkania gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie poprzez certyfikowane szkolenia strażaków i zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, dokonania podsumowań oraz zaprezentowania efektów osiągniętych w projekcie w ciągu 3 lat jego realizacji przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” w partnerstwie z dwiema ukraińskimi organizacjami tj. Agencją Rozwoju Euroregionu Bug z Łucka i Fundacją Igora Palytsii „Tylki Razom”.

W dniu 16 września 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie i równocześnie w Muzeum Etnograficznym im. Giorgi Salukvadze w Ozurgeti w Gruzji odbył się „Festiwal najlepszych praktyk w zakresie promowania produktu turystycznego”.

We wtorek, 14 września 2021 roku, w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Quo vadis Euroregion Bug?” skierowane do samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki. Na spotkaniu zostały przedstawione plany rozwoju Euroregionu Bug, a także przeprowadzono konsultacje dotyczące marki turystycznej obszaru położonego nad Bugiem.

Strona 1 z 58

Nasi partnerzy