Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 11 maja 2017 r. w Brześciu odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jest partnerem społecznym IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy, które w tym roku odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Organizatorem Seminarium jest MUNICIPIUM S.A., partnerem strategicznym jest Miasto Lublin, a nad wydarzeniem objął patronat Marszałek Województwa Lubelskiego.

W ramach tegorocznej edycji odbędą się 3 równoległe konferencje: Zarządzanie urzędem, HR i prawo pracy oraz Cyfryzacja urzędu, podczas których zostaną omówione kluczowe zagadnienia niezbędne dla efektywnego funkcjonowania urzędu oraz wyzwania organizacyjne, kadrowe i cyfryzacyjne, jakie stoją przed samorządami.

Do udziału zaproszeni są nie tylko sekretarze, ale również dyrektorzy generalni, dyrektorzy biur oraz przedstawiciele działów organizacyjnych, kadr i płac, IT, a także osoby odpowiedzialne za procesy informatyczne w urzędach, administratorzy bezpieczeństwa informacji i radcy prawni obsługujący samorządy. W załączeniu przesyłamy planowany program i formularz zgłoszeniowy. Przy zgłoszeniu do 5 maja obowiązuje niższa cena udziału (549 zł + 23% VAT/1 os.)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia i warunków udziału można uzyskać na stronie www.seminariumsekretarzy.pl

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jako Członek Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w pilotażowym programie wolontariackim Interreg Volunteer Youth (IVY). Jest to działanie do młodych Europejczyków w wieku 18 - 30 lat, umożliwiające im zdobycie doświadczenia w programach na poziomie transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym.

 

Zapraszamy organizacje do wzięcia udziału w programie jako gospodarz dla wolontariuszy. W tym celu należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami oraz dokumentami zgłoszeniowymi: IVY for Host Organisations, IVY Programme Note REPORTER, IVY Project Note PROJECT PARTNER,

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie IVY niezbędne informacje mogą znaleźć w serwisie internetowym https://www.interregyouth.com/

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie SSERB gościł pan Martín Guillermo Ramírez Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, który odbywał kilkudniową wizytę w Polsce i na Ukrainie. Podczas spotkania z panią dyrektor Galiną Grabarczuk rozmawiano o specyfice współpracy na zewnętrznych granicach UE w kontekście polsko-ukraińsko-białoruskiej działalności Euroregionu Bug, o problemach, szansach i planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły także pracownice Instytucji Komunalnej Wołyńskiej Rady Obwodowej „Agencja Rozwoju Euroregionu Bug”.

20 stycznia 2017 roku w Zajeździe Trzy Dęby odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Prezes SS ERB Magdalena Fotek - Kułak powitała uczestników spotkania oraz przedstawiła plany Stowarzyszenia na rok bieżący. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, który podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej oraz zaangażowanie euroregionu Bug w realizację projektów transgranicznych dla województwa lubelskiego.

Nasi partnerzy