Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku w siedzibie naszego Stowarzyszenia zorganizowaliśmy spotkanie dwóch samorządów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do Programu Wspólpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2020. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Powiatu Horochowskiego (Ukraina) i Gminy Uchanie. Podczas rozmowy wyklarował się zakres planowanego projektu i ustalono formy współpracy przy dalszym przygotowaniu wniosku.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Gminie Urszulin odbyła się polsko-ukraińska konferencja, której celem było zawiązanie partnerstwa na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W spotkaniu z wójtem i pracownikami gminy Urszulin uczestniczyła 4-osobowa delegacja ukraińska, której przewodniczył Oleksandr Kovalchuk – Wójt Trostyanetskiej Rady Wiejskiej z obwodu wołyńskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, które koordynowało nawiązanie współpracy obu samorządów.

Miasto Chełm za pośrednictwem naszego stowarzyszenia nawiązało współpracę z Miastem Brześć.

W dniu 21 października 2016 r. przedstawiciele obu miast spotkali się w Brześciu, aby omówić obszar i zakres planowanej współpracy. Przedstawiciele Miasta Chełm wyrazili zainteresowanie wspólnym przygotowaniem projektów partnerskich do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, dostrzegając największe pole do współpracy dwustronnej w dziedzinie edukacji, turystyki i gospodarki komunalnej. Dla Brześcia ważna jest możliwość uczestnictwa w transgranicznych inicjatywach kulturalnych.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Sekretariat Euroregionu Bug strony ukraińskiej pośredniczyły w nawiązaniu współpracy pomiędzy Wołyńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Łucku oraz Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie.

W dniu 1 września 2016 roku w Chełmie odbyło się pierwsze spotkanie przyszłych partnerów, na którym omówiono kierunki i zakres możliwej współpracy. Przedstawiciele łuckiego szpitala odwiedzili chełmską placówkę i zapoznali się z jej funkcjonowaniem: obejrzeli oddziały, nowoczesny sprzęt medyczny, poznali zakres świadczonych przez szpital usług medycznych.

We wtorek, 21 czerwca 2016 r. w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP).

Nasi partnerzy