Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

25 czerwca 2021 roku w Gminie Głusk przedstawiciele strażaków – ochotników z Polski spotkali się podczas video-konferencji z 50 strażakami z Ukrainy. Zanim zaczęła się pandemia, 50 innych ochotników – strażaków odwiedziło Gminę Głusk, Chełm i Wojsławice podczas dwudniowej wizyty. Tym razem trzeba było wykazać się inwencją, żeby podczas spotkania on-line zapewnić uczestnikom z Ukrainy tę samą porcję wiedzy i wrażeń.

Rozpoczęliśmy pracę nad budową i wdrożeniem marki turystycznej związanej z rzeką Bug. Dzisiaj (24 czerwca 2021 r.) spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Synergia, która zajmie się opracowaniem głównych założeń strategicznych marki, audytem zasobów, opracowaniem znaku i systemu identyfikacji wizualnej oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Omówiliśmy wstępny harmonogram działań. W najbliższym czasie planowane są indywidualne spotkania w gminach/powiatach, które zadeklarowały chęć współpracy.

W dniu 23 czerwca 2021 roku w Chełmie odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30. Obradom przewodniczyła pani Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r. XXV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później, w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Nasi partnerzy