Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Miło nam poinformować, że projekt Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug: "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug" znalazł sie na liście wniosków dofinansowanych w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego: 1. naboru Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dynamiki rozwoju Euroregionu Bug w oparciu o modelowe doświadczenia Euroregionu Basiliensis. Projekt oparty jest na transferze wiedzy i doświadczeń ze szwajcarskiego Euroregionu Basiliensis na rzecz członków Euroregionu Bug w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym konsultacji społecznych, negocjacji z partnerami społecznymi oraz wymiana doświadczeń z zakresu współpracy transgranicznej i czynników wpływających na rozwój euroregionów.

Dnia 25 stycznia w Centrum Konferencyjnym Etiuda w Lublinie miało miejsce spotkanie noworoczne Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W spotkaniu wzięli udział: Pan Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, oraz przedstawiciele samorządów członkowskich. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku działalności stowarzyszenia głównie poprzez pryzmat realizowanych oraz złożonych do oceny projektów w ramach m. in. Programu Współpracy Transgraniczej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013,  Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz Programu Norweskiego.

W dniu 18 października 2011 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Władzę Wdrażającą Programy Europejskie konferencja podsumowująca realizację priorytetu 2.9 "Polityka regionalna i działania transgraniczne" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Wasz Dom 2011
Tydzień budownictwa i architektury w Brześciu.
Międzynarodowe Targi Branżowe
5 – 7 października 2011 roku
Brześć, Pałac Sportów Zimowych , ul. Majakowskiego 151 

Szanowni Państwo,  Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Branżowych „Wasz Dom 2011” , które odbędą się w Brześciu w dniach 5 – 7 października 2011 roku.
Organizatorzy: Narodowe Centrum Wystawiennicze „BIELEKSPO” Kancelarii Prezydenta Republiki Białoruś oraz Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy.

Nasi partnerzy