Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Po raz drugi w Gminie Wola Uhruska zostały zorganizowane Dni Dobrosąsiedztwa. W dniach 4-7 sierpnia, w miejscu planowanego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, funkcjonowało tymczasowe pieszo-rowerowe przejście graniczne przez most pontonowy na Bugu. Dzięki niemu tysiące osób za okazaniem paszportu mogły odwiedzić malownicze tereny rejonu szackiego na Ukrainie.

naglowek rpnrp

W dniach 15-16 czerwca 2011 w Hotelu ROTA w Białej Podlaskiej odbyło się drugie z cyklu seminariów realizowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, służąca zespołowi badawczemu jako pomoc przy opracowywaniu lokalnej strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą dla Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug wzięli udział w marszu Nordic Walking, zorganizowanym przez Ambasadę Norwegii w Warszawie, w niedzielę, 29 maja br. Start był na Rynku Starego Miasta a meta przed Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie, w sumie to 6 kilometrów. Grupowy marsz to symbol finansowego wsparcia, jakiego w ostatnich latach Norwegia udzieliła Polsce. Ponad 500 mln euro przekazane instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym pozwoliło zrealizować przeszło tysiąc projektów.

naglowek rpnrp

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie CIVIS w dniach 16 – 17 maja 2011 roku w Zajeździe Trzy Dęby w Janowie k/Chełma zrealizowały pierwsze z cyklu pięciu seminariów, zaplanowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju” dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. Seminarium było spotkaniem partnerstwa na rzecz rozwoju zawiązanego w Chełmie w dniu 29 marca 2011 roku z ekspertami, zespołem badawczym i gośćmi zainteresowanymi wdrażaniem projektu. Pierwszego dnia spotkania przybliżone zostały teoretyczne założenia strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, założenia i funkcjonowanie struktur wspomagających proces zarządzania rozwojem regionalnym w Województwie Lubelskim. Omówiono charakterystykę lokalnego rynku pracy w perspektywie zmian.

W dniu 9 maja 2011 o godzinie 11 w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W obradach wzięło udział 45 przedstawicieli samorządów członkowskich spośród 89 uprawnionych do głosowania. Zgromadzeniu przewodniczył członek Zarządu Stowarzyszenia, Pan Henryk Makarewicz. Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Andrzej Pruszkowski zaprezentował sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 rok oraz informację o działalności Stowarzyszenia w kadencji 2007-2011, Główna Księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz budżet na rok 2011, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało odczytane przez przewodniczącego Komisji, Pana Andrzeja Czapskiego. W trakcie obrad zabrał głos Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, który mówił o potrzebie podejmowania w nadchodzącym czasie takich działań, które przyczyniają się do faktycznego wzrostu konkurencyjności i rozwoju naszego regionu.

Nasi partnerzy