Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Naglowek wentreERB

W dniu 15.11.2010 r. w Hotelu Kozak w Chełmie miało miejsce spotkanie podsumowujące efekty projektu "Współpraca Europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu (Niemiecko - Białoruskiego Domu, organizacji INTERACT, oraz Agencji Rozwoju Wsi Wołyńskiej), a także instytucji posiadających doświadczenie w realiacji projektów turystycznych - jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu Chełmskiego, Włodawskiego, Bialskiego, Miasta Chełm i Gminy Hrubieszów), a także Lokalnych Grup Działania "Ziemi Chełmskiej", Bialskopodlaskiej i Hrubieszowskiej.

naglowek pwiterb

W dniu 27 paźdzernika w Lublinie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie podprojektu w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Podpisanie umowy na realizację podprojektu pt. "Śladami renesansu lubelskiego"- regionalne formy architektury pogranicza polsko-ukraińskiego" realizowanego przez Muzeum Zamojskie w Zamościu była możliwa dzięki oszczędnościom wynikającym z realizacji pozostałych podprojektów oraz braku realizacji pozostałych podprojektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów. Ogólna wartość pododprojektu wynosi 22754,00 EUR.

iso banner 510

27 października br. o godz. 11:00 w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ISO 9001 urzędom województwa lubelskiego uczestniczącym w projekcie "ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej".
Certyfikaty otrzymały: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miejski w Tarnogrodzie, Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Rejowiec i Urząd Gminy Sosnowica.

W dniach 25-27 sierpnia b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug brało udział w projekcie partnerskim pt. "Tradycje i nowatorstwo w kuchni ludowej na terenie polsko - białoruskiego Polesia i ich wykorzystanie w dziedzienie agro-ekoturystyki" realizowanego na Białorusi przez Instytucję Naukowo - Edukacyjną "Nowa Eurazja". W wizycie wzięły również udział osoby związane z agro-ekoturystyką z terenów Euroregionu Bug, które zostały zaproszone do uczestnictwa w konursie kulinarnym.

iso banner 510

Zakończył się proces Certyfikacji 6 urzędów w województwie lubelskim, które uczestniczą w projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. Poddane Certyfikacji zostały następujące urzędy: Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Sosnowica, Urząd Gminy Rejowiec, Urząd Miasta Tarnogród - auditorem wiodącym była Pani Urszula Parulska, oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie i Starostwo Powiatowe w Puławach, gdzie auditorem wiodącym była Pani Anna Pożoga.

Nasi partnerzy