Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych uprzejmie zaprasza na konferencję FORUM PARTNERSTWA REGIONALNEGO POLSKA-BIAŁORUŚ-NIEMCY: Wyzwania dla współpracy regionalnej  Środa - Piątek, 29 września – 1 października 2010 Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.

W sobotę 21 sierpnia 2010 roku zostaliśmy zaproszeni na Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, które po raz drugi odbyły się na wyspie w Kryłowie, przy słupie granicznym numer 835. To kolejna inicjatywa polsko-ukraińska, której celem jest wzajemne poznanie i trwałe zbliżenie społeczności przygranicznych. Organizatorzy – Gmina Mircze, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Powiat Hrubieszowski i Rejon Iwanicze, zapewnili uczestnikom spotkania liczne atrakcje.

Naglowek wentreERB

W dniach 15-17 września b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z ofertą turystyczną rejonów przygranicznych ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. Wyjazd był jednym z działań w ramach projektu pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug".

W dniach 7-8 sierpnia 2010 r. uczestniczyliśmy w Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki zorganizowanych przez Powiat Włodawski, Gminę Wola Uhruska i Fundację Kultury Duchowej pogranicza z Lublina. To ważna i niezwykle cenna dla regionu inicjatywa, mająca na celu z jednej strony zbliżenie społeczności przygranicznych, z drugiej zaś promocję inicjatywy utworzenia przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki.

W dniach 4 - 10 lipca 2010 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug gościło14 osobową grupę stażystów z Białorusi podczas wizyty studyjnej zrealizowanej przy wsparciu ze środków Programu RITA/STP. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, uczelni i organizacji pozarządowych z terenu Euroregionów Bug, Puszcza Białowieska, Kraina Jezior, Dniepr i Niemen.

Nasi partnerzy