Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug od maja 2009 r. wdraża Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, który współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem Programu jest pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

iso banner 510

Każdy Urząd, który posiada wdrożony system zarządzania jakością powinien mieć kompetentny zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest planowanie, przeprowadzanie auditów wewnętrznych w organizacji oraz sporządzanie raportów z tych auditów. W tym celu odbyły się szkolenia auditorów wewnętrznych w dniach 10-12 oraz 15-17 luty 2010 r. w Hotelu „Relax” w Chełmie. W pierwszym szkoleniu udział wzięli pracownicy: Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Miasta Terespol oraz Urzędu Gminy Rejowiec i Gminy Sosnowica, natomiast w drugiej grupie szkolonych znaleźli się pracownicy: Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Urzędu Gminy Tarnogród.
Uczestnicy podczas szkolenia nabyli umiejętności planowania i przeprowadzenia auditów oraz sporządzania dokumentów w stopniu wystarczającym do samodzielnej realizacji działań auditora wewnętrznego jak również nabyli umiejętności identyfikowania niezgodności oraz planowania działań korygujących.

W dniach 10-12 lutego 2010 roku, w Brześciu na Białorusi, 12 osób - przedstawicieli Euroregionu Bug, administracji, władz lokalnych, organizacji pozarządowych uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji „Perspektywy rozwoju polsko – białorusko – ukraińskiego transgranicznego partnerstwa w ramach Euroregionów”, zorganizowanej przez Fundację Nowa Eurazja w Mińsku oraz Sekretariat Euroregionu Bug strony białoruskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech państw. Nasze zaproszenie do udziału w delegacji polskiej przyjęła też Pani Bożena Buchowicz z Euroregionu Sprewa -Nysa–Bóbr. Przekazywała ona doświadczenia z transgranicznej współpracy polsko – niemieckiej.

naglowek pwiterb

Zakończony został pomyślnie proces naboru projektów do dofinansowania z Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Do dnia 16 listopada 2009 roku do siedziby Operatora wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie podprojektów na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR.

Wnioskodawcami PWITERB było 6 powiatów, 20 gmin, 6 miast, 7 muzeów i domów kultury, 3 inne jednostki podległe samorządom i 1 fundacja.

iso banner 510

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje o zbliżających się szkoleniach auditorów wewnętrznych, które odbędą się w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.

Nasi partnerzy