Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

naglowek pwiterb

W dniu 16 listopada b.r. minął termin składania wniosków o dofinansowanie podprojektów w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Do Sekretariatu Stowarzyszenia wpłynęły 43 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR. Całkowita wartość podprojektów wynosi 1 171 419 EUR.

Aktualnie trwa proces oceny formalnej złożonych wniosków aplikacyjnych.

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Operator Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów. Zadaniem ekspertów będzie ocena podprojektów nieinwestycyjnych ukierunkowanych na działania „people to people” o charakterze transgranicznym według kryteriów merytorycznych

 

iso banner 510

Kolejnym etapem realizacji projektu pt. „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” były szkolenia pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością w projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.
Wyznaczenie pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością spośród kierownictwa jest wymaganiem normy ISO 9001. Pełnomocnik odgrywa kluczową rolę zarówno przy tworzeniu systemu i jego wprowadzeniu, jak również po jego certyfikacji, w utrzymaniu i doskonaleniu systemu. Pełnomocnik powinien posiadać znacznie gruntowniejszą wiedzę na temat wymagań normy niż pozostały personel.

naglowek pwiterb

W dniach 5, 7 oraz 9 października b.r. odbyły się szkolenia z zakresu sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug - Operator Programu. Szkolenia przeprowadzone zostały w Chełmie, Zamościu oraz Białej Podlaskiej i były skierowane do pracowników jednostek samorządowych i jednostek im podległych.

iso banner 510

W dniach 17 – 18 oraz 28 – 29 września w Hotelu „Duet” w Chełmie odbyły się szkolenia zespołów pilotowych samorządów z terenu woj. Lubelskiego uczestniczące w projekcie pt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W pierwszej grupie udział wzięli pracownicy: Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Urzędu Gminy Tarnogród, w drugiej grupie szkolonych znaleźli się pracownicy: Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Miejskiego w Terespolu, Urzędu Gminy Rejowiec i Sosnowica.

Nasi partnerzy