Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 4 września 2009 r. w Łucku odbędzie się drugie Wołyńskie Forum Inwestycyjne, do uczestnictwa w którym zapraszam osoby zainteresowane gospodarką i projektami inwestycyjnymi Obwodu.

Głównym celem Forum jest prezentacja potencjału inwestycyjnego Wołynia, nowych możliwości do inwestowania w gospodarce regionu, pomoc w nawiązaniu kontaktów partnerskich w dziedzinie współpracy międzynarodowej i rozwoju potencjału inwestycyjnego Obwodu.

W dniu 18 lipca we Włodawie odbyła się już druga z kolei impreza wystawiennicza z dziedziny agroturystyki, której organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Wystawa ta była imprezą towarzyszącą – XIX Międzynarodowemu Festiwalowi Poleskie Lato z Folklorem, organizowanemu przez Włodawski Dom Kultury. W imprezie wzięło udział 17 wystawców, którzy zaprezentowali regionalne proekologiczne potrawy, ofertę gospodarstw agro i ekoturystycznych.

W trakcie imprezy zorganizowano 3 konkursy w kategorii: najlepszy proekologiczny produkt regionalny, najciekawsza oferta gospodarstwa agroturystycznego oraz najciekawsza oferta ekoturystyczna. Najlepsi wystawcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez Starostę Włodawskiego – Pana Janusza Kloca.

iso banner 510

W dniu 8 lipca 2009 r. w siedzibie Euroregionu Bug w Chełmie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla najwyższego kierownictwa jednostek samorządu terytorialnego inaugurujące projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wspólnie z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach działania .3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Programu Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka 2007-2013, w dniach 23-24 lipca 2009 r., w Hotelu Huzar w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 7.

Dwudniowe szkolenie składać się będzie z informacji teoretycznych o działaniu 8.3, a także z warsztatów z wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w wystawach agroturystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach projektu „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny.” Imprezy odbędą się 18 lipca we Włodawie oraz 26 lipca w Krasnobrodzie.

Celem imprez jest promocja agroturystyki, tradycyjnego produktu lokalnego i regionalnego oraz zdrowego trybu życia. Są one wydarzenia mi towarzyszącymi większych imprez towarzyszących o zasięgu regionalnym - XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Poleskie Lato z Folklorem, organizowanego przez Włodawski Dom Kultury oraz Dni Krasnobrodu.

Nasi partnerzy