Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Dnia 22 listopada 2007 r. w Roskoszy k/Białej Podlaskiej odbyła się trzecia z cyklu czterech konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. Konferencja ta nosiła tytuł „Współpraca gospodarcza w Euroregionie Bug”. Poprowadził ją Pan Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB. Podczas spotkania uczestnicy z Polski, Białorusi i Ukrainy przedstawili na własnych przykładach jaki wpływ na gospodarkę ich regionów miała realizacja mikroprojektów.

W dniach 8-9 października 2007 r. w Brześciu na Białorusi w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego pt. „Bug, jedno miejsce = trzy rynki”, odbyła się konferencja dotycząca współpracy gospodarczej inwestorów z Polski, Białorusi i Niemiec.Organizatorami konferencji byli: Rejon Brzeski, Obwód Brzeski i Szacki, Powiat Bialski, Wolna Strefa Ekonomiczna Brześcia oraz Dom Białorusko Niemiecki.

Dnia 13 września 2007 r. w sali Consulatus Zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju turystyki w Euroregionie Bug”. Był to kolejny etap projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Dnia 26 sierpnia 2007 r. podczas Gminnych Dożynek Czerniejów `2007 odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej zawartej pomiędzy Gminą Kamień położoną w województwie Lubelskim, reprezentowaną przez Pana Romana Kandziora, Wójta Gminy i Gminą Połapy, położoną w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego Ukrainy, reprezentowaną przez Anatolija Poddubeneca, Wójta Gminy.

15 czerwca 2007 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja pt. ”Horyzonty współpracy transgranicznej” organizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jako jedno z działań realizacji projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

Nasi partnerzy