Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

24 stycznia 2008 r. w Janowie k/Chełma odbyła się kolejna, a zarazem ostatnia konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizowanego projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
Tym razem tematem było „Wspólne bezpieczeństwo jako cel współpracy transgranicznej”.

21 grudnia 2007 roku w Zajeździe „Trzy Dęby” w Janowie k/Chełma odbyło się Spotkanie Opłatkowe Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie oraz poświęceniu opłatka wszyscy zebrani zgodnie z tradycją połamali się chlebem bożym składając sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia spokojnych i prawdziwie rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2008 Roku.

Dnia 22 listopada 2007 r. w Roskoszy k/Białej Podlaskiej odbyła się trzecia z cyklu czterech konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. Konferencja ta nosiła tytuł „Współpraca gospodarcza w Euroregionie Bug”. Poprowadził ją Pan Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB. Podczas spotkania uczestnicy z Polski, Białorusi i Ukrainy przedstawili na własnych przykładach jaki wpływ na gospodarkę ich regionów miała realizacja mikroprojektów.

W dniach 8-9 października 2007 r. w Brześciu na Białorusi w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego pt. „Bug, jedno miejsce = trzy rynki”, odbyła się konferencja dotycząca współpracy gospodarczej inwestorów z Polski, Białorusi i Niemiec.Organizatorami konferencji byli: Rejon Brzeski, Obwód Brzeski i Szacki, Powiat Bialski, Wolna Strefa Ekonomiczna Brześcia oraz Dom Białorusko Niemiecki.

Dnia 13 września 2007 r. w sali Consulatus Zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju turystyki w Euroregionie Bug”. Był to kolejny etap projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Nasi partnerzy