Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina umożliwił wirtualną podróż do kilku miejsc realizacji projektów po polskiej i białoruskiej stronie granicy.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów:

Wirtualna podróż do projektów po polskiej stronie granicy wersja PL

Wirtualna podróż do projektów po białoruskiej stronie granicy wersja PL

 

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyło się transgraniczne seminarium “Nowe technologie w działalności muzealnej”, które zorganizowaliśmy za pośrednictwem platformy Zoom. Spotkanie skierowane było do pracowników muzeów uczestniczących w polsko-białoruskim projekcie, tj. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,  Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (ze strony polskiej) oraz Muzeum Historycznego w Brahinie i Muzeum Bitwy o Dniepr w Łojewie (ze strony białoruskiej) Wzięli w nim udział także pani Joanna Satora ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Partnerzy projektu: Chojnickie Rejonowe Muzeum Krajoznawcze i SSERB.  Seminarium prowadził ekspert z zakresu nowych technologii, pan Błażej Krajczewski.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dla mieszkańców obszarów objętych zasięgiem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Ankieta realizowana jest przez Firmę EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celach ewaluacyjnych.

Ankieta jest anonimowa, dostępna będzie do 13 lutego 2021 r. Państwa odpowiedzi będą miały duże znaczenie przy opracowaniu wniosków z badań, dlatego bardzo dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie:

Ankieta

W dniu 28 stycznia 2021 roku pani  Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, przekazała Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, na ręce pani Dyrektor Natalii Jędruszczak, zestaw tablic edukacyjnych.

W wyniku realizacji projektu "Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii" w ramach Programu PL-BY-UA 2014-2020 opracowaliśmy trójjęzyczny przewodnik turystyczny. Przedstawia on wirtualny transgraniczny szlak obejmujący ślady i pamiątki pozostałe po rodzie Sanguszków na terenie województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego.

Przewodnik składa się z kilku części:

 1. Przedmowa
 2. Historia rodu Sanguszków
 3. Obiekty - świadkowie życia i działalności rodu Sanguszków
 4. Informacje przydatne dla turystów
 5. Drzewo genealogiczne rodu
 6. Mapa trasy

 

"Szlakiem rodu książęcego Sanguszków" - pobierz

 

Nasi partnerzy