Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 7 października 2020 roku, w Depułtyczach Królewskich Kolonii, przekazaliśmy ostatnią partię sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z 19 gmin uczestniczących w naszym projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Zestaw obejmował narzędzia firmy Lukas: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny i 5-metrowy wąż. Przedstawiciele firmy FIREMAX, dostawcy urządzeń, byli obecni podczas przekazania i od razu przeszkolili wszystkich obecnych strażaków z ich obsługi.

W dniu 28 września 2020 roku w Chełmie odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 13:30. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Smal, Wiceprezes SSERB i Wójt Gminy Ruda-Huta.

We wtorek, 22 września 2020 roku, Centrum Inicjatyw Regionalnych Wołynia w Łucku oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie - partnerzy projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii” zorganizowali wspólnie transgraniczną wideokonferencję dla przedstawicieli samorządów, instytucji kultury i osób reprezentujących szeroko rozumianą branżę turystyczną. Jej celem była oficjalna prezentacja nowo utworzonej trasy turystycznej „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków” oraz podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

 

W piątek, 11 września 2020 w Orchówku odbyły się ostatnie już ćwiczenia terenowe z zakresu ratownictwa drogowego zorganizowane dla jednostek OSP z gmin biorących udział w naszym projekcie. Wzięli w nich udział strażacy z jednostek OSP z następujących gmin: Hanna, Leśna Podlaska, Siemień, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki oraz z gminy Cyców, a także z miast Włodawa i Terespol.

W dniu 9 września 2020 roku w ramach projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zorganizowaliśmy wyjazd promocyjny po polskiej części wytyczonej w ramach projektu transgranicznej trasy turystycznej.

Nasi partnerzy