Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Gmina Głusk, która uczestniczy w naszym projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, postanowiła przekazać na potrzeby strażaków z Ukrainy samochód pożarniczy, używany do niedawna przez OSP Majdan Mętowski.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wraz z partnerami projektu pośredniczyło w znalezieniu gminy Litowież z obwodu wołyńskiego, która była zainteresowana przyjęciem samochodu oraz pomogło w dopełnieniu formalności.

W dniu 9 sierpnia oficjalnie rozpoczęły się X Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki. O godzinie 9 przy udziale władz samorządowych z Polski i Ukrainy nastąpiło uroczyste otwarcie odprawy granicznej przez 56-metrowy most pontonowy łączący oba brzegi Bugu. Następnie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca ideę organizacji Dni Dobrosąsiedztwa.

W dniach 9-11 sierpnia 2019 roku po raz dziesiąty i prawdopodobnie ostatni odbędą się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki. W tym czasie tradycyjnie zostanie uruchomiona odprawa graniczna, umożliwiająca posiadaczom paszportu piesze lub rowerowe przekroczenie granicy z Ukrainą. Organizatorzy, do których należą m.in. Gmina Wola Uhruska, Powiat Włodawski i Urząd Rejonowy w Szacku, zapewniają liczne atrakcje o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a w dniach trwania imprezy w Adamczukach będzie funkcjonował Jarmark Nadbużański.

Dzięki kontaktom nawiązanym przez samorządy z Polski i Ukrainy podczas działań realizowanych w naszym projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych..." została zawarta kolejna umowa o współpracy transgranicznej.

Ostatnia przed przerwą wakacyjną odsłona akcji "Bezpieczny pieszy" miała miejsce w dwóch szkołach podstawowych w gminie Głusk:  w Mętowie (13 czerwca) i w Prawiednikach (14 czerwca). Około setka dzieci z zainteresowaniem i przejęciem słuchała przestróg i rad dotyczących bezpieczeństwa drogowego z ust strażaków z OSP Mętów. Zajęcia w formie warsztatów na świeżym powietrzu z pewnością na długo zapadną im w pamięć, a zdobyta wiedza pozwoli bezpiecznie i beztrosko przeżyć czas wakacji, aby we wrześniu szczęśliwie wrócić do szkoły.

Nasi partnerzy