Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Rozmowy kuluarowe, które odbywały się 25 stycznia br. w trakcie konferencji transgranicznej inaugurującej nasz projekt skierowany do OSP, przyniosły dodatkowy efekt w postaci wstępnej deklaracji współpracy pomiędzy gminą Wojsławice a ukraińską Pawłowską Gromadą. Wójt gminy Wojsławice 31 stycznia przyjął delegację przedstawicieli tej gromady na spotkaniu, którego celem było wzajemne poznanie się, określenie obszarów, priorytetów i zakresu planowanej współpracy, a także obustronnych oczekiwań. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia o współpracy.

W piątek, 25 stycznia 2019 roku, w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” skierowana do władz lokalnych i przedstawicieli straży pożarnych z Polski i Ukrainy. Obecni byli również wszyscy Partnerzy projektu. Celem konferencji było zaprezentowanie założeń rozpoczynającego się projektu, stanu bezpieczeństwa terenów przygranicznych oraz zasad funkcjonowania systemu  ratownictwa.

Projekt "Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego" jako cel główny realizuje wzrost poprawy bezpieczeństwa, przez co wpisuje się w realizację Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 - 2020. Program opiera się na pięciu filarach: System Zarządzania, Bezpieczni użytkownicy dróg, Bezpieczne drogi, Bezpieczne pojazdy oraz Ratownictwo i opieka powypadkowa. Nasz projekt realizuje dwa z tych filarów: Bezpieczni użytkownicy dróg oraz Ratownictwo i opieka powypadkowa.

W trakcie trwania projektu będziemy wpływać na podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, przewidywania zagrożeń i stosowania się do przepisów.

Właśnie rozpoczęliśmy cykl spotkań w szkołach gmin, biorących udział w projekcie. W SP im. Św. Jana Pawła II w Okszowie (Gmina Chełm) wraz z Komendą Miejską Policji w Chełmie spotkaliśmy się z setką dzieci na pogadance oraz rozdaliśmy odblaski do noszenia po zmroku. Cieszymy się z ciepłego przyjęcia, skupienia a także aktywnego uczestnictwa małych mieszkańców gminy. Projekt ma charakter transgraniczny, więc wszystkie działania odbywają się w lustrzanej formie również na Ukrainie.

 Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Tytuł projektu:

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

Termin realizacji: 1.11.2018- 30.06.2020

Całkowita kwota realizacji projektu – 712 358,50 EUR

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug objęło patronatem opracowanie Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Ocenione zostały wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli większość samorządów członkowskich naszego stowarzyszenia. Pozycja rankingowa wyliczona została na podstawie 12 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień miało miejsce 6 grudnia 2018 roku w Jastkowie k. Lublina, podczas Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego.

Nasi partnerzy