Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W piątek, 19 stycznia 2018 roku w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, na którym zebrali się przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Zarząd i pracownicy Sekretariatu.

Konsulat Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej pragnie zaprosić polskich przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w III Międzynarodowym Forum-Wystawie Kontaktów Biznesowych „Brześć-2018”,  które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Brześciu na Białorusi.

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Wisznicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug", w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich oraz SSERB.

 

1.jpg2.jpg3.jpg

W dniach 8-14 października 2017 roku zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 13-osobowej grupy przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli biznesu wiejskiego z terenu obwodu brzeskiego oraz homelskiego na Białorusi.

W dniu 6 października 2017 roku w Lublinie przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug". Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Wysokość dofinansowania wynosi 2 158 566,50 PLN.
Partnerami w projekcie są: Miasto Terespol oraz gminy Wisznice, Jabłoń, Leśna Podlaska, Tuczna i Milanów. Obszar tematyczny obejmuje rozwój elektronicznych usług publicznych i administracji oraz zwiększenie ich dostępności w samorządach partnerskich.

Nasi partnerzy