Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug było organizatorem kolejnej wizyty studyjnej, która odbywała się w dniach 25-30 czerwca 2017 r. Tym razem gościliśmy delegację z Białorusi. Celem wizyty było pozyskanie polskiego doświadczenia z zakresu wykorzystania zasobów naturalnych w turystyce oraz współpracy władz lokalnych z producentami szeroko rozumianej turystyki.

W środę, 21 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

W dniu 9 czerwca 2017 roku we Włodzimierzu Wołyńskim odbyło się seminarium „Wymiana doświadczenia polskich i ukraińskich samorządów gwarancją skutecznego rozwoju samorządów Euroregionu Bug”.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 r. XX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 269 (II piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4.

W dniach 18-19 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. planowania przestrzennego.

Nasi partnerzy